Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület

 

A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület Nyugdíjas klubot és Német Nemzetiségi Dalkört működtet.

A tagok havonta találkoznak, és helyi gyűjtésű dalokat énekelnek. Kirándulásokat szerveznek,  melyekre bevonják a község lakosságát is. Községünk valamennyi rendezvényén tevékenyen részt vesznek. Kapcsolatot ápolnak a felvidéki Hárskút testvértelepüléssel.

Az egyesület célja a német hagyományos kultúra bemutatása , megőrzése. Segíti a nemzetiségi értékek megőrzését, és a nemzetiségi identitástudat erősítését, szorosan együttműködve  a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

Vezető tisztségviselők

 

Elnök:                      Heblinger Józsefné

Elnök helyettes:         Knolmayer Ervinné

Titkár:                      Kauker Mihályné

Ellenőrzési biz.elnöke: Borbély Imréné

Ellenőrzési biz.tag:      Auerbach Györgyné

Ellenőrzési biz.tag:      Fogl Károlyné

 

 

 

Beszámoló

a Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 2018.évi tevékenységéről

 

A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 1998-ban alakult. Az egyesület alapszabályban meghatározott alaptevékenysége:

- a község német nemzetiségi kultúrájának, hagyományának megőrzése és továbbfejlesztése

- hazai testvér egyesületekkel, hazai és külföldi hagyományőrző szervezetekkel szakmai és baráti kapcsolat kiépítése és fenntartása. E célok megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez, dalkört, nyugdíjas klubot működtet, múzeumot tart fenn, támogatja a helyi Német Nemzetiségi Óvoda működését.

Egyesületünk az elmúlt évben is tevékenyen részt vett a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában (Pünkösdi Nemzetiségi Nap, Falunap, Márton Nap, Adventi koncert) ahol Dalkörünk helyi gyűjtésű dalokat és egyházi énekeket adott elő.

2018.évben is megszerveztük szomszédolással, egybekötött gasztronómiai bemutató rendezvényünket, ahol a szüleinktől megtanult ételeket készítették el nyugdíjas tagjaink. Meghívott vendégeinket ezekkel a finomságokkal kínáltuk.

 Egyesületünk tagjai és családtagjai részére az elmúlt évben is több kirándulást szerveztünk. Voltunk Pákozd-Tata útvonalon, ahol megnéztük a tatai Német Nemzetiségi Múzeumot. Ezt követte a Szlovéniai kirándulás ahol ellátogattunk a  dabronaki orchidea parkba.   Melk érintésével Máriazellbe zarándokutat szervezetünk.  A helyi óvoda óvodásaival és szüleikkel a Dinnyési Várparkba, Agárdra és Pákozdra kirándultunk.

Nyugdíjasainkkal havonta találkozunk a klubban, ahol a várható feladatokat, programokat is megbeszéljük.

A múzeumi tárgyak gyűjtése, javítása kiállításra alkalmassá tétele 2018. évben is folytatódott.  Fényképeket, és régi történeteket gyűjtöttünk a későbbiekben kiadandó Hárskút képekben c. könyv elkészíttetéséhez. Fenti tevékenységeink a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve hozzájárultak a község német nemzetiségi hagyományainak ápolásához, megőrzéséhez.

Működésünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 400.000 Ft-tal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 40.000 Ft-tal támogatta. Személyi jövedelemadó felajánlásokból 18.331 Ft, tagdíjakból 39.500 Ft, rendezvényszervezésre kapott támogatásokból 1.194.00 Ft, adományokból 212.950 Ft, összesen 1.904.783 Ft bevétel keletkezett. Anyagköltség, szállítás, karbantartás, bankköltség és rendezvények kiadásaira összesen 1.917.284 Ft-ot fordítottunk.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik egyesületünk működését munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal támogatták.

Hárskút, 2018. december 31.

 

 

                                                                                                   Heblinger Józsefné